Kategorije
Orto Parisi Stercus

Stercus

18.270,00 din.

Parfum

50 ml
Kada me pitaju: “Koji vam je omiljeni miris?”, odgovor je uvek:
“Miris moje spostvene istine koja može da bude i laž.”
Feces nikada ne laže.
On je stalni indikator zdravlja,
deo esencijalnih telesnih funkcija i prirodan način za đubrenje zemlje.
Stercus je pošten, pravi pokazatelj kvaliteta.
Njegova tajna slatkoća privlači, a animalna strana vređa.
Znak beskrajnog životnog ciklusa.
Miris početka i kraja.

Stercus potiče od latinske reči sa značenjem "feces".
Pakovanje nas navodi na dalje istraživanje.
Svi Orto Parisi mirisi skriveni su u kutiji koja nas uvodi u metropolu i otkriva beskonačni otvor u samom centru.
Stercus plovi u staklenoj bočici sa glatkim, bronzanim metalnim poklopcem, obloženim smeđim rogom.
Etiketa je sačinjena od specijalnog papira sa sitnim uzorkom riblje kosti.
Share